BEHEER

"Vastgoed zonder zorgen is onze missie"

Vastgoedbeheer
Bij vastgoedbeheer laat u een woning, winkel, kantoor of zorginstelling beheren door een vastgoedbeheerder. Een vastgoedbeheerder als Bureau de Rijn is als het ware een tussenpersoon die werkzaam is namens de eigenaar van het object. Er zijn verschillende vormen van vastgoedbeheer. Zo is er financieel beheer en technisch beheer. Wanneer u voor beide vormen van beheer kiest, wordt u compleet ontzorgt en heeft u geen omkijken naar het object. Bureau de Rijn kan deze vormen beide voor u verzorgen. Ook dragen wij zorg voor het verhuren van uw objecten. Leegstand is voor Bureau de Rijn geen optie.

Financieel vastgoedbeheer
Bij financieel vastgoedbeheer ontzorgen wij u bij alle administratieve zaken. Denk hierbij aan het opstellen en innen van huurfacturen, bewaken van huurachterstanden en het doorvoeren van huurverhogingen. Wij verzorgen daarbij heel het incassotraject, zelfs tot aan de eventuele inschakeling van een gerechtsdeurwaarder. Dit zijn alle financiële vastgoedbeheertaken die wij uitvoeren:

• Huurfacturen verzenden en incasseren, inclusief de financiële afhandeling.
• Periodieke administratieve huurafrekening verzorgen.
• Bewaken van betalingen en huurachterstanden.
• Verzorgen van eventuele aanmaningen (zelfs inschakeling van een gerechtsdeurwaarder).
• Verrichten van betalingen met toestemming van de verhuurder.
• Verzorgen van huurverhogingen inclusief schriftelijke kennisgeving.
• Administreren en doorbelasten van gemeentelijke belastingen aan de huurder.

Technisch vastgoedbeheer
Bij technisch vastgoedbeheer ontzorgen wij u bij het onderhoud van uw object. Dit gaat verder dan alleen een lekkende kraan. Zeker bij grote wooncomplexen zijn er veel toeleveranciers waarmee servicecontracten onderhouden dienen te worden. Onder technisch beheer vallen zaken als brandveiligheid, onderhoud, facility management en energiemanagement. Uiteraard zorgen we dat alles voldoet aan de juiste wet- en regelgeving. Bureau de Rijn heeft een eigen onderhoudsdienst. Dit zijn alle technische vastgoedbeheer taken die wij uitvoeren:

• Aanspreekpunt voor alle onderhouds- en herstelwerkzaamheden, klachten en storingen.
• Verrichten van (periodieke) inspecties en inspectierapporten opstellen (maatwerk).
• Offerteaanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud.
• Verrichten van betalingen met toestemming van de verhuurder.

Overlast Objecten
Het beheer van overlast objecten is een expertise van Bureau de Rijn. Door onze aanpak en onze goede contacten met lokale overheden door heel Nederland kunnen wij in samenwerking met deze lokale overheden uw overlast object ontdoen van een vervelend stempel en het laten voldoen aan de eisen waar wij voor staan.

Brandveiligheid
Bureau de Rijn heeft de expertise in huis om uw objecten welke ingericht zijn voor kamerverhuur te controleren op alle geldende brandveiligheidseisen. Kamerverhuur objecten liggen vandaag de dag onder een vergrootglas bij de lokale overheden waardoor zij hier uitvoerig controleren. Een handhavingsprocedure is hiervan vaak het gevolg. Bureau de Rijn kan deze voor u voorkoen door op voorhand een rapportage aan te leveren omtrent de gebreken van een object en deze in samenspraak met u op te lossen.