LEGAL

Ruimtelijke ordening: de omgeving waarin we wonen, werken en leven.

Ruimtelijk bestuursrecht
De omgeving waarin we wonen, werken en leven is aan regels gebonden. De overheid stelt die regels, maar handhaaft ze ook. Dat betekent dat de overheid ingrijpt, als ze het niet eens is met de wijze waarop burgers en bedrijven omgaan met de ruimte, natuur en milieu. Die overheid kan de Nederlandse staat zijn, maar vaak zijn het lagere overheden, zoals een gemeente, een provincie of een ander overheidsorgaan die ingrijpen. Bij diezelfde (lagere) overheden moet u toestemming vragen om een verandering aan te brengen, bijvoorbeeld een vergunning voor een verbouwing of een ontheffing voor een evenement.

Vergunning
We spreken over een 'vergunning' wanneer u toestemming van de overheid vraagt om iets te mogen doen. Bijvoorbeeld een huis bouwen. Of een evenement organiseren. In andere gevallen spreken we over een 'ontheffing'. Lang niet altijd wordt een aangevraagde vergunning of ontheffing ook verleend. Tegen een afgewezen vergunning of ontheffing kunt u bezwaar maken. Doe dat wel binnen de bezwaartermijn, anders bent u te laat. Wilt u van onze expertise gebruik maken, neem dan contact met ons op, zodat we uw belangen optimaal kunnen beschermen.

Handhaving
Als een overheidsorgaan, zoals een gemeente of een provincie, ingrijpt omdat ze het niet eens is met de wijze waarop een burger of bedrijf iets uitvoert, noemen we dat 'handhaving'. Bij handhaving zien we vaak dat een overheidsorgaan een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete oplegt, of met de oplegging daarvan dreigt. Dat zijn moeilijke termen, die er in feite op neerkomen dat de overheid haar best doet om een naar haar mening illegale situatie te beëindigen. Wordt u geconfronteerd met een aanschrijving van een gemeente, provincie, rijksoverheid of ander overheidsorgaan? Win dan direct deskundig advies in. Na een brief van de overheid is er nog veel mogelijk om uw belangen goed te beschermen. Bureau de rijn kan u adviseren en bijstaan in de volgende gevallen:

• opstellen en indienen van een bezwaar tegen handhavend optreden door de    gemeente, de provincie, de staat of een ander overheidsorgaan;
• bezwaarprocedure tegen de afwijzing van een vergunning of ontheffing;
• problematiek met bestemmingsplannen, ontheffingen en vergunningen;
• opstellen en indienen van een zienswijze tegen een (voorgenomen) beslissing van de overheid;
• Opstellen van handhavingsverzoeken; • Opstellen van Verzoeken wet openbaarheid van bestuur;
• vergunningsvrij (ver)bouwen;
• bouw, verbouw, renovatie en sloop van woningen, bedrijfspanden, kantoren en andere ruimte;
• monumentale woningen, monumentale panden;
• beroepsprocedure bij de afwijzing van een vergunning of ontheffing, of bij handhavend optreden;
• natuur, grond, water en milieu;
• Ruimtelijke ordening;
• Verzorgen van uw vergunningaanvragen. Vanzelfsprekend staan we u ook bij in andere onderwerpen die beheerst worden door het omgevingsrecht