VASTGOED

Onze Visie: goed vastgoed

Vastgoed
De vastgoedmarkt is structureel veranderd. Nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen doen zich voor. Verschillen worden groter en veranderingen gaan sneller. Een realiteit die een andere manier van denken en doen vergt. Waar het begint met een frisse, eigentijdse vastgoedbenadering. Van aanbodgericht naar vraaggericht. Waarmee dus over ons vakgebied heen gekeken moet worden en samenwerking meer dan ooit centraal staat. Hierin onderscheid Bureau de Rijn zich en maakt hierin het verschil.

Wij willen een perfecte leefomgeving creëren voor eindgebruikers. Bij ons is het vertrekpunt dan ook altijd de eindgebruiker. Waarbij we met het juiste concept en ontwikkelplan draagvlak creëren bij en mét alle stakeholders. Vastgoed moet gebruikers activeren en inspireren, door sfeer, gebruiksgemak en multifunctionaliteit. Waar synergie ontstaat tussen het bestaande en het nieuwe. Levendigheid als kernopgave. Met als afgeleide een gewaarborgd maatschappelijk én financieel rendement, voor huidige en toekomstige generaties. Ontwikkeling is een complex proces. Door goed te luisteren en te analyseren kan Bureau de Rijn met kennis en creativiteit tot een goede ontwikkeling komen.

Plan concept
Vanuit de locatie en haar omgeving haalt Bureau de Rijn inspiratie voor een planconcept, programma en doelgroep. We vinden het belangrijk dat deze begin gedachte door het hele planproces herkenbaar blijft. Uit ons netwerk zoeken we gerenommeerde partners om ons idee te vertalen in architectuur en uit te werken tot concrete plannen. Daarnaast helpen we ook graag opdrachtgevers met het ontwikkelen en realiseren van plannen als gedelegeerd ontwikkelaar of projectmanager. Dat kan gaan om het concrete ontwikkelproces, maar ook om deeltrajecten. Denk hierbij aan een haalbaarheidsstudie, bestemmingsplanwijziging of marketingconcept.

Bureau de Rijn kan u adviseren en bijstaan in de volgende gevallen:

• Het verzorgen van planconcepten;
• Het realiseren van ontwerpen
• Participatie in vastgoed ontwikkelingen
• Projectmanagement
• Aankoopbegeleiding
• Uitvoeren due diligence onderzoeken
• Bestemmingsplanwijzigingen
• Vergunningaanvragen
• Marketingconcepten
• Herbestemmingen
• Zoek vragen
• Haalbaarheidsstudies

Vanzelfsprekend staan we u ook bij in andere onderwerpen gerelateerd aan vastgoedontwikkeling.